dirk postma

mijn aantekeningen . . .

212 - Image Magick

Jan 8, 2011 - Comments

Image magick

Document info
Laatst bijgewerkt 2011-01

ImageMagick is een erg goed en al lang bestaand programma om vanaf een command prompt, of met een script of batch bestand, plaatjes te bewerken. Het programma is beschikbaar voor zowel windows als linux.

Het verkleinen van 1 afbeelding gaat bijvoorbeeld als volgt:

convert foto.jpg -resize 500 kleiner.jpg

Het aanpassen van een directory met plaatjes gaat bijvoorbeeld als volgt (linux scriptje):

################################################################################
# file: verkleinen.sh
# auth: dirk
# date: augustus 2011
# desc: foto bestanden bewerken tbv publiceren op een website
#    laat dit script uitsluitend los op een kopie van de foto bestanden !!!
################################################################################
 
# spaties in de naam vervangen door _
rename 'y/ /_/' *
 
# bestandsnamen van uppercase naar lowercase
rename 'y/A-Z/a-z/' *
  
# thumbnails maken in aparte directory
mkdir -p kleiner
for file in `ls | egrep -i '(jpeg|jpg)'`
do
  echo Thumbnail maken: File: $file . . .
  convert $file -resize 1000 ./kleiner/$file
done
    
# eof #

Maar het programma kan nog veel meer dan alleen maar afbeeldingen verkleinen. Er is goeie en uitgebreide documentatie aanwezig waardoor je er snel mee aan de slag kunt.

Website: http://www.imagemagick.org

linux

Tags: linux image magick

comments powered by Disqus