dirk postma

mijn aantekeningen . . .

211 - Split, merge en check van bestanden

Apr 12, 2012 - Comments

Inleiding

Het opslitsen, weer samenvoegen van bestanden, en controleren of dat goed is gegaan is met linux niet zo moeilijk. Linux heeft een uitgebreide gereedschapskist waarin ook voor deze klus genoeg tools zitten. Bijvoorbeeld onderstaande.

Binair splitsen van bestanden

Voorbeeld

split -b 40MB bestand bestand
Verklaring Toelichting
split het programma
-b40MB splits bestanden binair in stukken van bijvoorbeeld 40.000.000 bytes (40mb)
bestand het te splitsen bestand
bestand bestandsnaam waarmee opgesplitste bestanden moeten beginnen

In onderstaand voorbeeld wordt een mp3 bestand van ruim 100mb in stukken verdeeld van 40mb. split

Checksums berekenen

Met een checksum (controle getal) kan gecontroleerd worden of een bestand niet beschadigd is en het nog volledig is. Het is daarom handig na het splitsen checksums te berekenen, zodat na transport van de bestanden gecontroleerd kan worden of ze volledig zijn overgekomen. Er zijn verschillende utilities om een checksum te berekenen, met md5sum wordt een 128 bits checksum berekend.

Voorbeeld

md5sum bestanden* > files.md5
Verklaring Toelichting
md5sum het programma
bestanden* lijst van bestanden waarvan de checksum berekend moet worden
> stuur de output ergens heen
files.md5 bestand waarin de berekende checksums worden opgeslagen.

Onderstaand wordt de checksum berekend van het originele bestand en de deelbestanden.

checksum

Samenvoegen

Het samenvoegen van de gesplitst bestanden kan bijvoorbeeld gedaan worden met cat.

cat deelbestanden* > bestand
Verklaring Toelichting
cat het programma
deelbestanden* spreekt voor zich
> normaal gaat de output van cat naar het scherm, nu sturen we dat naar een bestand
bestand het doelbestand, waarin alle deelbestanden waar samen komen

In onderstaand voorbeeld worden alle deelbestanden weer samengevoegd.

cat

Checksums controleren

Na transport van de deelbestanden en het samenvoegen hiervan tot het originele bestand worden de bestanden gecontroleerd.

Voorbeeld

md5sum -c files.md5
Verklaring Toelichting
md5sum het programma
-c optie om checksum te controleren
files.md5 het bestand met de checksum

linux

linux


Tags: raspberry linux

comments powered by Disqus