dirk postma

mijn aantekeningen . . .

903 - Element- en groep prefixen in Coda

Mar 12, 2012 - Comments - Coda

Element- en groep prefixen in Coda

Inleiding

Een prefix noem ik in Coda een element of groep gestript van zijn volgnummer zodat de soort overblijft. Bijvoorbeeld:

Prefix Toelichting
Element DEB123 element prefix: DEBxxx
Groep RL004 groep prefix: RLxxx

Waarom dit onderscheid? Omdat aan de hand van het element- of groep prefix snel inzicht kan worden gekregen in het aantal elementen en groepen in de administratie, en snel gecontroleerd kan worden of elementen van de juiste groepen zijn voorzien. Het is dus een manier om op hoofdlijnen naar elementen en groepen te kijken. Groepen zijn naast elementen erg belangrijk in het systeem, indien groepen ontbreken bij elementen, zullen financiële rapportages niet volledig zijn. Dus is een periodieke controle hierop noodzakelijk.

De Oracle functies

Het strippen van cijfers uit een element code en groep code gaat het handigst door hiervoor aparte functies te maken in de database. Deze functies kunnen vervolgens gebruikt worden in rapportages. De gemaakt functie voor groepen heet: grp_prefix

/*******************************************************************************
 * auth: dirk postma
 * desc: oracle functie om groep prefix te bepalen voor coda groepen
 ******************************************************************************/
CREATE OR REPLACE FUNCTION grp_prefix (grpcode VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2 IS
  prefix   VARCHAR2(72) ;
BEGIN
  IF grpcode LIKE 'R%' THEN
    -- normale R* groepen
    IF substr(grpcode, 1, 5) = 'R2PIN' THEN
      prefix := 'R2PINzzzzzz';
    ELSE
      SELECT SUBSTR(grpcode, 1, 2) ||
      REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(
          SUBSTR(grpcode, 3),'0' ,'x'),'1' ,'x'),'2' ,'x'),'3' ,'x'),'4' ,'x')
                   ,'5' ,'x'),'6' ,'x'),'7' ,'x'),'8' ,'x'),'9' ,'x') INTO prefix
      FROM DUAL ;
    END IF;
  ELSE
    SELECT SUBSTR(grpcode, 1, 1) ||
      REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(
          SUBSTR(grpcode, 2),'0' ,'x'),'1' ,'x'),'2' ,'x'),'3' ,'x'),'4' ,'x')
                   ,'5' ,'x'),'6' ,'x'),'7' ,'x'),'8' ,'x'),'9' ,'x') INTO prefix
   FROM DUAL ;
  END IF ;
 
  RETURN prefix ;
END ;
/

en die voor elementen heet: elm_prefix

/*******************************************************************************
 * auth: dirk postma
 * desc: oracle functie om element prefix te bepalen voor coda elementen
 ******************************************************************************/
CREATE OR REPLACE FUNCTION elm_prefix (element VARCHAR2)
RETURN varchar2 IS
  prefix   VARCHAR2(72) ;
BEGIN
  SELECT
 REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(
    element ,'0' ,'x'),'1' ,'x'),'2' ,'x'),'3' ,'x'),'4' ,'x')
       ,'5' ,'x'),'6' ,'x'),'7' ,'x'),'8' ,'x'),'9' ,'x') INTO prefix
 FROM DUAL ;
  RETURN prefix ;
END ;
/

Er zijn 2 aparte functies gemaakt omdat de codering van groepen meestal anders is dan elementen. Een groep is meestal als volgt opgebouwd: RxAAA..xxx.. De R geeft aan dat het om een rapportage groep gaat. Daarna volgt het niveau (1e x), een afkorting voor de soort groep (AAA of langer), en als laatste een doorlopend volgnummer van 3 cijfers of langer. In de codering van een element zit het niveau meestal niet verwerkt. Deze is vaak als volgt opgebouwd: AAAxxx. Verklaring: soort element (AAA of langer), en een volgnummer (3 of langer). Beide functies verwachten als input een code en geven een gestript code terug zoals boven aangegeven.

De functies moeten geladen worden in de database, bijvoorbeeld in het database schema van de user die voor rapportages gebruikt wordt. Daarna kunnen de functies in bijvoorbeeld een Cognos Framework worden opgenomen, waarna ze beschikbaar zijn voor Cognos Report Studio. De functies kunnen ook gebruikt worden in een sql script.

Controle rapportage

Een (gedeelte) van een controle rapport kan er dan als onderstaand uitzien. controle overzicht

De eerste kolom bevat het element niveau, 2e kolom de element prefix, 3e kolom het aantal elementen, de 4e kolom de groep prefix en de laatste kolom het aantal groepen. Uit het overzicht blijkt het systeem 1555 INV* elementen heeft en hieraan ook 1555 BTW* codes gekoppeld zijn, en dus waarschijnlijk ieder element voorzien is van een BTW groep.

Coda 12

Functies een tijdje terug gebouwd, scripts werken echter nog steeds in Coda 12.

Gebruiksvoorwaarden

Deze software mag gratis gebruikt worden, maar het gebruik is geheel voor eigen risico. Deze software mag worden aangepast en weggegeven, maar mag niet commercieel geëxploiteerd worden.


Tags: Coda sql Oracle rapportages

comments powered by Disqus