dirk postma

mijn aantekeningen . . .

904 - Linker- en rechterlijsten kopieren in Coda

Mar 23, 2012 - Comments - Coda

Linker- en rechterlijsten kopiëren in Coda

Document info
Laatst bijgewerkt 2012-03, 2016-07

Inleiding

Coda is een financieel pakket. Net zoals alle financiële pakketten bouw je in Coda een rekeningschema op zodat je alle je verschillende boekingsgangen kunt verwerken. Een rekeningschema bestaat meestal uit een combinatie van rekeningnummers of -codes die achter elkaar worden gecodeerd. Zo ook in Coda, een rekening wordt in Coda echter een element genoemd.

Combinaties van rekeningnummers waarop geboekt mag worden, moeten in andere pakketten meestal vooraf worden aangemaakt, echter niet in Coda. In Coda werkt dat op een andere manier, met zogenaamde linker- en rechterlijsten, wordt vooraf aangegeven op welke element combinaties geboekt mag worden. Deze lijsten worden per element vastgelegd.

Zo’n lijst ziet er uit als een sql achtige expressie. Voorbeeld van een rechterlijst.

Voorbeeld

Hiermee wordt voorkomen dat lange lijsten van rekeningcombinaties moeten worden ingebracht en onderhouden. Het bedenken en inbrengen van deze lijsten is een hele klus dat secuur uitgevoerd dient te worden.

Probleem

Als je bezig bent met het invoeren van lijsten voor bijvoorbeeld kostensoorten, kom je erachter dat je vaak dezelfde lijst zit in te voeren. Als er wijzigingen doorgevoerd moeten worden in het rekeningschema moet ook al het lijstwerk per element weer worden aangepast. In geval van fouten kunnen ongewenste boekingen in het systeem vastgelegd worden, of worden gewenste boekingen geblokkeerd.

Het zou handiger zijn om de elementen te kunnen labelen of groeperen naar soort, en per groep één keer een lijst in te brengen of te wijzigen.

Voor zover ik weet is deze optie standaard niet aanwezig. Met een creatief idee, en met een sql script kan dit vrij eenvoudig gerealiseerd worden.

Oplossing

Elk betreffend element wordt voorzien van een groep waarmee wordt vastgelegd om wat voor soort element het gaat. Per groep wordt één keer een lijst handmatig ingevoerd, waarna deze geautomatiseerd wordt gekopieerd naar de elementen. Stappen in coda

Dummy groepen aanmaken

Voor elke aparte lijst wordt een groep aangemaakt. De opbouw van de groepscode ziet er als volgt uit: DXLxxx

Verklaring:

 • D = dummy group, vaste waarde
 • X = het niveau
 • L = lijst groep, vaste waarde
 • xxx = volgnummer

Voorbeeld groep: D1L001, met als omschrijving: rechten/linker lijst niveau 1.

Dummy elementen aanmaken

Het is niet mogelijk om aan een groep een lijst te knopen. Daarom wordt per groep een element aangemaakt, de codering van deze elementen is als volgt: DUMMYXRECHTERLIJSTxxx

Verklaring:

 • DUMMY = dummy element, vaste waarde
 • X = het element niveau
 • RECHTERLIJST = vaste waarde
 • xxx = volgnummer

Voorbeeld element: DUMMY1RECHTERLIJST001, met als omschrijving: Rechterlijst 1.

De groepen en elementen zijn dummy genoemd omdat er niet op geboekt gaat worden. Deze elementen en groepen hoeven niet aan elkaar gekoppeld te worden.

Elementen van een dummy groep voorzien

Nu dient aan elk element waarvan de lijst automatisch onderhouden moet worden, een dummy groep gekoppeld te worden. Onderstaand een voorbeeld van het element 411010, waaraan o.a. groep D1L001 is gekoppeld.

Voorbeeld

Automatiseren

Als bovenstaande is ingeregeld kan het onderhoud van de lijsten bij de elementen geautomatiseerd worden.

Een sql procedure gaat er nu voor zorgen dat, per element:

 • de oude lijst wordt verwijderd
 • de nieuwe lijst wordt toegevoegd
 • er wordt informatie bijgehouden per bewerkt element, hoeveel regels zijn verwijderd en toegevoegd

Er moeten een aantal zaken in de database worden geladen:

 • een package (script: 11_package.sql)
 • aantal sequences (script: 12_sequence.sql)
 • een log tabel (script: 13_table.sql)

Voer de sql scripts uit, alle objecten moeten worden aangemaakt in de coda database. Verderop in dit artikel staat een link om alle bestanden in één zip bestand in één keer te downloaden.

De procedure kan worden uitgevoerd door het script: run.bat uit te voeren. Dit windows batch script, voert het sql-script run.sql uit, dat op zijn beurt de package in de database uitvoert. Er wordt een simpel log bestandje aangemaakt: run.log.

Een veel uitgebreidere logging kan worden opgevraagd, door het windows batch script: sql_log.bat uit te voeren. Dit voert het sql-script sql_log.sql uit. De log tabel wordt uitgelezen, en gedumpt in een text bestand sql_log.log. Onderstaand een voorbeeld van de output.

begin logging

einde logging

1e voorbeeld is het begin van het logbestand, 2e voorbeeld is het einde van het bestand. Per element is zichtbaar wat er is uitgevoerd, en welke lijst aan het element is toegevoegd. De procedure werkt erg snel in enkele seconden worden de lijsten van 1000-en elementen gemuteerd.

Voor dat deze 2 stappen kunnen worden uitgevoerd, moet het coda wachtwoord worden ingevoerd in de scripts bij het connect statement.

Bestanden

Alle bestanden kunnen hier hier gedownload worden in een zip bestand.

Opmerkingen

De schermafdrukken van de gegevens zijn gemaakt met een Cognos rapport. De huidige procedure werkt alleen voor niveau 1 over 3 verschillende bedrijven heen.

Coda 12

Scripts een tijdje terug gebouwd, scripts werken echter nog steeds in Coda 12.

Gebruiksvoorwaarden

Deze software mag gratis gebruikt worden, maar het gebruik is geheel voor eigen risico. Deze software mag worden aangepast en weggegeven, maar mag niet commercieel geëxploiteerd worden.


Tags: coda sql oracle scripts

comments powered by Disqus