dirk postma

mijn aantekeningen . . .

902 - IBAN controle m.b.v. een Oracle functie

May 1, 2013 - Comments - Coda

IBAN controle met behulp van een Oracle functie

Inleiding

De banken zijn druk bezig met de invoering van de nieuwe bankrekeningnummers die we allemaal krijgen: IBAN. Vanaf 1 februari 2014 kunnen we er niet meer omheen. Het IBAN nummer wordt in Nederland 18 posities lang. Per land is dit echter verschillend, in België wordt IBAN 16 posities lang, en in Malta bijvoorbeeld 31 posities lang. Ter achtergrond informatie de opbouw van het IBAN nummer op hoofdlijnen.

Positie Toelichting
1-2 ISO landcode 2 posities lang
3-4 Controle getal, berekend volgens modulus 97
5-34 Rest van het IBAN nummer

De invoering brengt veel werk met zich mee. Een onderdeel daarvan is conversie van de aanwezig banknummers en controle hierop. Om eenvoudig IBAN nummers in een Oracle tabel te kunnen controleren heb ik een functie gemaakt die in een Oracle script of bijvoorbeeld in een Cognos rapportages gebruikt kan worden. De functie controleert het volgende:

Controle Toelichting
Hoofdletters Controle of IBAN volledig in hoofdletters is.
Landcode Controle op geldige landcode.
Lengte Controle of lengte overeenkomt met landcode
Checksum Controle of berekende checksum overeenkomt met checksum op posities 3 en 4 van het IBAN nummer.

Er zijn nog wel meer controles mogelijk, ik heb me beperkt tot bovenstaande controles. Als een nummer door deze controles heen komt wil dat nog niet zeggen dat het nummer goed is, slechts een indicatie dat het aan bovenstaande controles voldoet.

De controle functie en de benodigde onderdelen worden in de database geladen met 3 scripts.

Script: 01-ct_iban_info.sql

Dit script maakt onderstaande objecten in de database aan.

Object Toelichting
iban_info Tabel met per land een record, welke o.a. bevat ISO landcode en de lengte van het IBAN nummer
iban_info_ui_001 Unieke index op de tabel
iban_info_but Trigger voor bijwerken de tabel iban_info

Script: 02-cr_iban_info.sql

Dit script insert IBAN gegevens per land in de tabel iban_info.

Script: 03-cf_iban_check.sql

Dit script maakt de functie: iban_check aan. Met deze functie kunnen IBAN nummers worden gecontroleerd.

Test gevallen

Het script 91-test.sql bevat 8 test gevallen om de functie te testen. 5 moeten een foutief resultaat opleveren en 3 een positief testresultaat.

Functie gebruiken

Het aanroepen van de functie gaat als volgt: iban_check( <IBAN> ) Output van de functie is een probleem melding of de indicatie Oke. In een rapport of script is het dan mogelijk een lijstje te maken van IBAN nummers en het resultaat van de functie.

Gebruikte bronnen.

Gebruiksvoorwaarden

Deze software mag gratis gebruikt worden, maar het gebruik is geheel voor eigen risico. Deze software mag worden aangepast en weggegeven, maar mag niet commercieel geëxploiteerd worden.

De scripts

01-ct_iban_info.sql

/*******************************************************************************
 * file: 
 * auth: dirk postma
 * date: mei 2013
 * desc: aanmaken tabel met info over iban nummers per land
 ******************************************************************************/

-- oude tabel eerst droppen
drop table iban_info ;

-- tabel aanmaken
create table iban_info (
   country_code       varchar2(2)            not null   check (country_code = upper(country_code))
,  name           varchar2(100)           not null
,  iban_length        number              not null
,  sample_iban        varchar2(100)
,  status          varchar2(1)   default 'A'    not null   check (status in ('A', 'B'))
,  adddate          date      default sysdate  not null    
,  moddate          date      default sysdate  not null    
) ;

-- unieke index aanmaken
create unique index iban_info_ui_001 on iban_info (country_code) ;

-- trigger voor bijwerken moddate
create or replace trigger iban_info_but
before update 
on iban_info
referencing old as old new as new
for each row
begin
  null ;
  :new.moddate := sysdate ;
end ;
/

/* eof 	*/

02-cr_iban_info.sql

/*******************************************************************************
 * file: cr_iban_info.sql
 * auth: dirk postma
 * date: mei 2013
 * desc: laden inhoud tabel iban_info
 ******************************************************************************/

-- leeg maken
truncate table iban_info ;

-- gegevens laden
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('AD', 'Andorra', 24, 'AD12 00012030200359100100');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('AE', 'United Arab Emirates', 23, 'AE260211000000230064016');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('AL', 'Albania', 28, 'AL47212110090000000235698741');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('AO', 'Angola', 25, 'AO06000600000100037131174');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('AT', 'Austria', 20, 'AT611904300235473201');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('AZ', 'Azerbaijan', 28, 'AZ21NABZ00000000137010001944');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('BA', 'Bosnia and Herzegovina', 20, 'BA391290079401028494');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('BE', 'Belgium', 16, 'BE68539007547034');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('BF', 'Burkina Faso', 27, 'BF1030134020015400945000643');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('BG', 'Bulgaria', 22, 'BG80BNBG96611020345678');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('BH', 'Bahrain', 22, 'BH29BMAG1299123456BH00');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('BI', 'Burundi', 16, 'BI43201011067444');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('BJ', 'Benin', 28, 'BJ11B00610100400271101192591');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('CG', 'Congo', 27, 'CG5230011000202151234567890');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('CH', 'Switzerland', 21, 'CH9300762011623852957');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('CI', 'Ivory Coast', 28, 'CI05A00060174100178530011852');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('CM', 'Cameroon', 27, 'CM2110003001000500000605306');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('CR', 'Costa Rica', 21, 'CR0515202001026284066');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('CV', 'Cape Verde', 25, 'CV64000300004547069110176');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('CY', 'Cyprus', 28, 'CY17002001280000001200527600');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('CZ', 'Czech Republic', 24, 'CZ6508000000192000145399');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('DE', 'Germany', 22, 'DE89370400440532013000');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('DK', 'Denmark', 18, 'DK5000400440116243');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('DO', 'Dominican Republic', 28, 'DO28BAGR00000001212453611324');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('EE', 'Estonia', 20, 'EE382200221020145685');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('ES', 'Spain', 24, 'ES9121000418450200051332');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('FI', 'Finland', 18, 'FI2112345600000785');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('FO', 'Faroe Islands', 18, 'FO1464600009692713');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('FR', 'France', 27, 'FR1420041010050500013M02606');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('GB', 'United Kingdom', 22, 'GB29NWBK60161331926819');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('GE', 'Georgia', 22, 'GE29NB0000000101904917');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('GI', 'Gibraltar', 23, 'GI75NWBK000000007099453');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('GL', 'Greenland', 18, 'GL8964710001000206');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('GR', 'Greece', 27, 'GR1601101250000000012300695');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('GT', 'Guatemala', 28, 'GT82TRAJ01020000001210029690');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('HR', 'Croatia', 21, 'HR1210010051863000160');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('HU', 'Hungary', 28, 'HU42117730161111101800000000');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('IE', 'Ireland', 22, 'IE29AIBK93115212345678');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('IL', 'Israel', 23, 'IL620108000000099999999');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('IR', 'Iran', 26, 'IR580540105180021273113007');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('IS', 'Iceland', 26, 'IS140159260076545510730339');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('IT', 'Italy', 27, 'IT60X0542811101000000123456');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('KW', 'Kuwait', 30, 'KW74NBOK0000000000001000372151');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('KZ', 'Kazakhstan', 20, 'KZ176010251000042993');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('LB', 'Lebanon', 28, 'LB30099900000001001925579115');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('LI', 'Liechtenstein', 21, 'LI21088100002324013AA');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('LT', 'Lithuania', 20, 'LT121000011101001000');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('LU', 'Luxembourg', 20, 'LU280019400644750000');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('LV', 'Latvia', 21, 'LV80BANK0000435195001');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('MC', 'Monaco', 27, 'MC5813488000010051108001292');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('MD', 'Moldova', 24, 'MD24AG000225100013104168');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('ME', 'Montenegro', 22, 'ME25505000012345678951');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('MG', 'Madagascar', 27, 'MG4600005030010101914016056');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('MK', 'Macedonia', 19, 'MK07300000000042425');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('ML', 'Mali', 28, 'ML03D00890170001002120000447');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('MR', 'Mauritania', 27, 'MR1300012000010000002037372');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('MT', 'Malta', 31, 'MT84MALT011000012345MTLCAST001S');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('MU', 'Mauritius', 30, 'MU17BOMM0101101030300200000MUR');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('MZ', 'Mozambique', 25, 'MZ59000100000011834194157');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('NL', 'Netherlands', 18, 'NL91ABNA0417164300');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('NO', 'Norway', 15, 'NO9386011117947');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('PL', 'Poland', 28, 'PL27114020040000300201355387');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('PS', 'Palestinian Territory', 29, 'PS92PALS000000000400123456702');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('PT', 'Portugal', 25, 'PT50000201231234567890154');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('RO', 'Romania', 24, 'RO49AAAA1B31007593840000');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('RS', 'Serbia', 22, 'RS35260005601001611379');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('SA', 'Saudi Arabia', 24, 'SA0380000000608010167519');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('SE', 'Sweden', 24, 'SE3550000000054910000003');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('SI', 'Slovenia', 19, 'SI56191000000123438');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('SK', 'Slovakia', 24, 'SK3112000000198742637541');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('SM', 'San Marino', 27, 'SM86U0322509800000000270100');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('SN', 'Senegal', 28, 'SN12K00100152000025690007542');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('TN', 'Tunisia', 24, 'TN5914207207100707129648');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('TR', 'Turkey', 26, 'TR330006100519786457841326');
insert into iban_info (country_code, name, iban_length, sample_iban) values ('VG', 'British Virgin Islands', 24, 'VG96VPVG0000012345678901');

-- opslaan
commit ;

/* eof */

03-cf_iban_check.sql

/*******************************************************************************
 * file: cf_iban_check.sql
 * auth: dirk postma
 * date: mei 2013
 * desc: functie voor controleren checksum in iban nummer
 ******************************************************************************/

create or replace function iban_check (in_iban varchar)
return varchar2
is
 v_checksum     varchar2(100) ; -- checksum, van positie 3-4
 v_iban       varchar2(100) ; -- werk kopie van in_iban
 v_iban_landcode  varchar2(100) ; -- landcode uit iban, positie 1 en 2
 v_iban_num     varchar2(100) ; -- kopie vervang letters door cijfers
 v_iban_lengte   number ;
 v_teken      varchar2(100) ; -- 1 positie uit iban nummer
 v_teller      number ;
 v_rest       number ;    -- rest van mod 97
 v_iban_num_deel  varchar2(100) ; -- deel van iban_num voor mod 97
 v_terug      varchar2(100) ;
begin
 --** controleer of opgegeven ibannummer niet leeg is
 if in_iban is null then
  return 'probleem: geen IBAN opgegeven!' ; 
 end if ;

 --** controleer, hoofd- en kleine letters
 if in_iban <> upper(in_iban) then
  return 'probleem: IBAN bevat kleine letter(s)!';
 end if ;
 
 --** controleer of landcode bestaat

 -- bepaal landcode, pos 1 en 2
 v_iban_landcode := substr(in_iban, 1, 2) ;

 -- zoek landcode op, in iban_info tabel
 select nvl(max(iban_length), -1) into v_iban_lengte
 from  iban_info 
 where country_code = v_iban_landcode 
  and status = 'A' ;
 if v_iban_lengte = -1 then 
  return 'probleem: landcode ' || v_iban_landcode || ' niet gevonden!' ;
 end if ;

 --** controleer lengte mbv landcode
 if v_iban_lengte <> length(in_iban) then 
  return 'probleem: lengte IBAN komt niet overeen met voorgeschreven lengte: ' || v_iban_lengte || ' !';
 end if ;
 
 -- ** iban mod 97 controleren

 -- 3e en 4e pos staat controle getal
 v_checksum := substr(in_iban, 3, 2) ;
 
 -- maak werk kopie van iban nummer, vanaf pos 5, landcode naar achteren
 v_iban := substr(in_iban, 5, 99) || substr(in_iban, 1, 2) ;

 -- letters vervangen door getallen
 v_iban_num := ''; 
 for v_teller in 1 .. v_iban_lengte
 loop
  v_teken := ascii(substr(v_iban, v_teller, 1)) ;
  if v_teken between 48 and 57 then -- tekens 0 t/m 9
   v_iban_num := v_iban_num || chr(v_teken) ;
  elsif v_teken between 65 and 90 then -- tekens A t/m Z
   v_iban_num := v_iban_num || (v_teken - 55) ;
  end if ;
 end loop ;

 -- 00 toevoegen
 v_iban_num := v_iban_num || '00';

 -- modulus 97 uitvoeren, op iban_num, in groepen van 8 cijfers
 v_rest := 0 ;
 while length (v_iban_num) > 0
 loop 
  v_iban_num_deel := v_rest || substr(v_iban_num, 1, 8) ;
  v_iban_num := substr(v_iban_num, 9, 99) ;
  v_rest := mod(v_iban_num_deel, 97) ;
 end loop ;

 -- controle getal min de rest, en maak er een string van eventueel met voorloop nul
 v_terug := to_char(98 - v_rest) ;
 v_terug := lpad(ltrim(rtrim(v_terug)), 2, '0') ;

 -- controleer of berekende checksum gelijk is aan checksum uit iban nummer
 if v_terug = v_checksum then
  v_terug := 'IBAN oke' ;
 else
  v_terug := 'IBAN niet oke, nummer ongeldig!' ;
 end if ;
 
 return v_terug ;
end ;
/

91-test.sql

/*******************************************************************************
 * file: test.sql
 * auth: dirk postma
 * date: mei 2013
 * desc: test gevallen voor functie: iban_check
 ******************************************************************************/

-- test: resultaat probleem met iban
select  'resultaat moet probleem zijn, geen iban opgegeven'
,     iban_check('') 
from   dual ;

-- test: resultaat probleem met iban
select  'resultaat moet probleem zijn, iban bevat kleine letter(s)'
,     iban_check('NL20iNGB0001234567') 
from   dual ;

-- test: resultaat probleem met iban
select  'resultaat moet probleem zijn, landcode bestaat niet'
,     iban_check('QQ20INGB0001234567') 
from   dual ;

-- test: resultaat probleem met iban
select  'resultaat moet probleem zijn, iban wijkt af van voorgeschreven lengte'
,     iban_check('NL20INGB000123456') 
from   dual ;

-- test: resultaat probleem met iban
select  'resultaat moet probleem zijn, nummer ongeldig'
,     iban_check('NL20INGB0001234566') 
from   dual ;

-- test: resultaat oke
select  'resultaat moet OKE zijn'
,     iban_check('NL20INGB0001234567')
from dual ;

-- test: resultaat oke, nummer van malta, 30 !
select  'resultaat moet OKE zijn'
,     iban_check('MT84MALT011000012345MTLCAST001S')
from dual ;

-- test: resultaat oke, nummer van belgie, 16 !
select  'resultaat moet OKE zijn'
,     iban_check('BE68539007547034')
from dual ;

/* eof */

Tags: coda sql Oracle rapportages IBAN

comments powered by Disqus