dirk postma

mijn aantekeningen . . .

001 - Raspberry image installeren

Mar 1, 2015 - Comments - Raspberry

Raspberry image installeren

De Raspberry Pi heeft geen hard disk, maar gebruikt een flash geheugen kaartje om al zijn bestanden op te slaan. Een geheugen kaartje moet van een distributie worden voorzien, daarna kan de Raspberry computer hiervan op starten. Er zijn verschillende distributies. Ik gebruik de distributie Raspbian.

Download de laatste versie van Raspbian hier: https://www.raspberrypi.org/downloads/

Onderstaand is de procedure voor als met Ubuntu wordt gewerkt.

Pak het zip bestand uit.

    unzip 2015-02-16-raspbian-wheezy.zip

Stop de sd kaart in de computer, zoek uit hoe de memory card gemount is, doe:

df -h

Dan is deze info nodig, dus het volg cijfer niet:

/dev/sdh

Unmount, de kaart, maar laat de kaart wel in de computer zitten, doe:

sudo umount /dev/sdh1

en eventueel:

sudo umount /dev/sdh2

Schrijf het image, doe (voorbeeld pas aan!):

sudo dd bs=4M if=2016-03-18-raspbian-jessie-lite.img of=/dev/sdh

Daarna flush the cache, met:

sudo sync

Verwijder het medium, stop het in de raspberry en start de raspberry op.

Referentie: http://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/linux.md

Linux


Tags: Raspberry Linux

comments powered by Disqus