dirk postma

mijn aantekeningen . . .

002 - Raspberry eerste stappen

Mar 2, 2015 - Comments - Raspberry

Raspberry eerste stappen

Inleiding

De eerste keer dat de raspberry gestart worden, moet hieraan een toetsenbord en scherm gekoppeld worden. Zodra ssh is geinstalleerd kan remote worden ingelogd, en kunnen scherm en toetsenbord weer afgekoppeld worden. Het scherm kan een computer scherm of een tv zijn. De Raspberry heeft immers een hdmi aansluiting.

Als de raspberry met raspbian geboot wordt verschijnt automatisch de eerste keer een menu om de gebruiker eenvoudig op weg te helpen.

Hier kan onder andere:

  • ssh worden geactiveerd
  • de tijd goed gezet worden
  • de hostname worden aangepast
  • wachtwoord worden aangepast
  • etc.

Expand filesystem

Voor de optie expand filesystem uit in het menu. Hierdoor gaat de raspberry het hele geheugenkaartje gebruiken om bestanden op te slaan. Met de lite versie van Raspbian is dit niet meer nodig!

Internationalisation options / timezone

Kies daarna voor internationalisation options. Kies vervolgens: change timezone. Zoek europe op, en daarna zoek Amsterdam op.

SSH installeren

Kies vervolgens advanced option, en installeer ssh. Met ssh kan de raspberry vanaf een andere computer worden bediend. In de raspbian lite versie (2016-03) is ssh al geïnstalleerd.

Memory GPU

Kies nogmaals advanced options, kies memory spilt. Type de waarde 0 in. Hiermee wordt het geheugen voor weergave van het scherm op het minimum gezet, zodat een maximaal geheugen beschikbaar is voor de werking van de raspberry zelf. In de raspbian lite versie (2016-03) is dit niet meer nodig en staat de waarde al op 0.

Op het netwerk wachten

Kies Boot options, kies vervolgens Wait for Network at Boot zodat tijdens het booten op de connectie met het netwerk wordt gewacht, en bijvoorbeeld partities op een nas gemount worden.

Reboot

Start hierna de raspberry opnieuw op om alle wijzigingen door de voeren. Kies in het menu voor finish, en vervolgens voor reboot. Na het rebooten verschijnt een prompt om in te loggen. Vlak hierboven staat het ip adres van de computer, met dit gegeven kan nu vanaf een andere computer worden ingelogd.

Inlog gegevens gegevens voor de raspberry, zolang het wachtwoord niet is gewijzigd:

Gebruiker: pi
Wachtwoord: raspberry

Inloggen vanaf andere computer

Hiervoor is het programma ssh nodig, doe:

ssh pi@192.168.1.24

Als voorbeeld is het ip adres hier 192.168.1.24, voer hier eigen ip adres in.

Tags: Raspberry linux

comments powered by Disqus