dirk postma

mijn aantekeningen . . .

011 - Netwerken

Mar 11, 2015 - Comments - Linux

Netwerken

Lokale netwerk

Hoe was het ook weer precies? Mijn lokale netwerk bevat de range: 192.168.1.0 - 192.168.1.255 Het subnet worden als volgt genoteerd: 192.168.1.0/24 of 192.168.1.0 met subnetmask 255.255.255.0


IP routing met route

Door de routing tabel op te vragen wordt duidelijk via welke host met een ander netwerk verbinding wordt gemaakt. Die andere host is de router. De routing tabel kan als volgt worden opgevraagd.

sudo route -n

route De -n optie zorgt ervoor dat het IP adres wordt weergegeven, i.p.v. de naam van de host.


Netwerk verbindingen met ifconfig

Met ifconfig kunnen de devices worden opgevraagd en geconfigureerd via welke de netwerkverbindingen lopen. De devices kunnen ook uit en aan worden gezet. Tevens toont het commando een totaal van het netwerk verkeer via zo’n device. Opvragen van alle devices gaat als volgt.

ifconfig

route


Netwerk verbindingen met netstat

Alle actieve netwerk verbindingen van de Raspberry met het internet of intranet kunnen als volgt worden gecontroleerd:

sudo netstat -untp

route


Netwerk gebruik per interface met bmon

bmon moet apart geïnstalleerd worden.

sudo apt-get install bmon

Opstarten.

sudo bmon

bmon

Vervolgens laat het in de loop van de tijd, per interface het netwerk gebruik zien. Druk op “q” om het programma af te sluiten.


Netwerk gebruik per Ip adres en poort met tcptrack

Dit programma laat het netwerk gebruik per IP adres en poort zien.

Installatie.

sudo apt-get install tcptrack

Opstarten.

sudo tcptrack -i <interface>

tcptrack

Programma afsluiten gaat weer met “q”.


Netwerk gebruik per Ip adres en per poort met Iftop

Nog eentje, iftop. Ziet er wel fraai uit, mijn favoriet. Er zijn nog opties die aan en uitgezet kunnen worden. Type daarvoor op “h” (help).

Installatie

sudo apt-get install iftop

Opstarten.

sudo iftop

iftop

Met het commando t kan door de traffic opties gebladderd worden. Type één keer t om één regel voor het in- en uitgaande verkeer per host weer te geven. Indien vervolgens S wordt getypt, zie je het verkeer per poort.

Afsluiten met “q”.


Gebruik per programma met nethogs

Nethogs kiest voor weer een andere weergave. Het geeft het netwerk gebruik weer per gebruiker en per programma.

Installatie.

sudo apt-get install nethogs

Opstarten.

sudo nethogs

Geen scherm afdruk, dit programma deed het niet (meer) op de Raspberry.

Afsluiten met “q”.


ss - another utility to investigate sockets


Bronnen

Linux