dirk postma

mijn aantekeningen . . .

032 - Nginx webserver

Feb 15, 2015 - Comments

Inleiding

Nginx is een veel “lichter” webserver dan Apache. In mijn geval hoeft het programma alleen maar bestanden te hosten, dat kan het prima doen.

Installatie en opstarten

Installatie gaat op de bekende manier.

sudo apt-get install nginx

Na de installatie moet de webserver worden gestart.

sudo service nginx restart

Configuratie

Voor het hosten van bestanden heb ik de volgende wijzigingen doorgevoerd.

Edit het bestand: /etc/nginx/sites-avialable/default Kopje server, regel root. Zet een # voor de bestaande regel voeg deze regel toe. root /media/bestanden-v;. Vergeet de puntkomma op het einde niet!

Kopje location. Voeg hieraan een regel toe autoindex on;. Denk ook hier weer om de puntkomma op het einde.

Herstart nu nogmaals de webserver om de wijzigingen actief te maken.

Bronen

linux


Tags: raspberry linux nginx webserver

comments powered by Disqus