dirk postma

mijn aantekeningen . . .

068 - dircolors, ls kleuren configureren

Aug 26, 2016 - Comments - linux

Ls

Met ls kun je de inhoud van een directory op het scherm weergeven. ls gebruikt kleuren voor de weergave, het is de bedoeling dat daarmee de inhoud duidelijker wordt. Soms wordt de listing onleesbaar of zijn de kleuren niet naar wens. Bijvoorbeeld directory’s waarvan de rechten helemaal openstaan (o+w) zijn slecht leesbaar.

De gebruikte kleuren van ls zijn echter uitgebreid aan te passen, met het commando dircolors.

De werkwijze is als volgt, dump de huidige configuratie in een bestand, pas het bestand aan, en laadt dit weer.

Dumpen huidige configuratie in een bestand gaat als volgt.

cd
dircolors -p > .dircolors

Edit vervolgens het bestand .dircolors om de kleuren aan te passen. Laad de gewijzigde kleuren als volgt.

eval "$(dircolors ~/.dircolors)";

Neem dit commando op in het opstart bestand van bash: .bashrc.

Een voorbeeld

Het item OTHER_WRITABLE heeft betrekking op directory’s die voor anderen muteerbaar zijn. Dit item heeft de volgende kleuren code gekregen 30;42. In het bestand ziet de regel er dan als volgt uit.

OTHER_WRITABLE 30;42 # dir that is other-writable (o+w) and not sticky

Bronnen

Linux


Tags: linux raspberry ls dircolors

comments powered by Disqus