dirk postma

mijn aantekeningen . . .

083 - .bashrc en bash

Jul 28, 2016 - Comments - Linux

.bashrc

Onderstaand een aantal van mijn instellingen in .bashrc.

aliases

alias ll='ls -lia'

git

# git instellingen
alias gl='echo git log --format="%t, %cD, %s"  -15 ; git log --format="%t, %cD, %s"  -15'
alias gla='echo git log --format="%t, %cD, %s" ; git log --format="%t, %cD, %s" '
alias gb='echo git branch -v; git branch -v'
alias gs='echo git status; git status'

plaatjes bewerken met Image Magick

# png en bmp omzetten naar jpg
alias tojpg='mogrify -format jpg *.png *.bmp'
# folder.jpg omzetten naar 500 pixels
alias folder='mogrify -resize 500 folder.jpg ; ls -l folder.jpg'

vim

# vim als default editor
export EDITOR="vi"
export VISUAL="vi"

history

# history configuratie, doel hou de lijst uniek
HISTCONTROL=ignoreboth:erasedups
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=1000

autojump

# autojump laden
. /usr/share/autojump/autojump.sh

tmux

# start tmux
tmux attach || tmux

reload .bashrc

Een gewijzigd bestand kan als volgt opnieuw geladen worden.

source ~/.bashrc

of met

~/.bashrc

bash

linux

Tags: raspberry linux .bashrc bash image magick

comments powered by Disqus