dirk postma

mijn aantekeningen . . .

084 - Hugo, static site generator

Jul 28, 2016 - Comments - hugoraspberry

Hugo, statische site generator

Info

Hugo is een programma om een website mee op te zetten. Het kan een prima alternatief zijn voor WordPress.

De artikelen (content) worden geschreven in markdown (.md) bestanden. Vervolgens wordt een statische website genereert. De website laadt daardoor erg snel, er is geen gedoe meer met databases, php, etc. Het editen van de artikelen kan offline gebeuren m.b.v. een tekst editor.

Hugo kan wijzigen in artikelen meteen automatisch weergeven. Dus in het ene venster type je met een editor je artikel, en in een browser kun je meteen het resultaat zien.

Als je klaar bent met editen, genereer je je website, en kun je deze uploaden naar een webserver, zodat de hele wereld je site kan zien.

Programma downloaden voor de Raspberry

Er is een speciale package beschikbaar voor de Raspberry. Ga naar deze pagina download dit bestand hugo_0.16-1_armhf.deb, of een nieuwere versie. Behalve deze programma package heeft Hugo niets nodig. Geweldig!

Installeren

sudo dpkg -i hugo_0.16-1_armhf.deb

Installeren pygments

Voor het weergeven van voorbeeld code is pygments nodig. Installeer dat als volgt.

sudo pip install pygments

Website aanmaken

Maak een nieuwe directory aan, om alle bestanden van de website in op te slaan.

mkdir testsite

Het aanmaken van een nieuwe website gaat dan als volgt.

`hugo new site testsite

En ga de nieuwe website “binnen” met

cd testsite

Hyde-Y thema installeren

Ga naar de directory waar de thema’s in worden opgeslagen.

cd themes

Download het te installeren thema van Github.

git clone https://github.com/enten/hyde-y

Hiermee is het thema geïnstalleerd. Het nieuwe thema moet nog wel geconfigureerd worden.

Eerste posting aanmaken

Ga terug naar de root directory van de website.

cd ..

Maak een eerste posting/artikel aan.

hugo new post/first.md

Website “uitvoeren/draaien/hosten”

hugo server --buildDrafts --theme=hyde-y --bind=0.0.0.0 -b=http://rasp166:1313

Favicon

Plaats in de map /static het bestand met als naam: favicon.png.

Website uploaden met ncftpput

Installeer het programma ncftpput om de gemaakte website naar een externe webserver te uploaden.

sudo apt-get install ncftp

Een upload script kan er dan bijvoorbeeld als volgt uit zien.

# upload public naar mijndomein

cd public
ncftpput -R -v -u "user" -p "wachtwoord" ftp.voorbeeld.com /public/sites/www.voorbeeld.com ./
cd ..

Conclusie

Hugo is een uitstekend programma voor het opzetten van een website. Het programma is eenvoudig te installeren en kan prima draaien op een Raspberry. Op de website van het programma is veel documentatie terug te vinden.

Bronnen

Tags: hugo linux markdown

comments powered by Disqus