dirk postma

mijn aantekeningen . . .

087 - Excel VBA

Aug 1, 2016 - Comments

Excel VBA

Soms hack eens wat in Excel VBA, hier enkele stukjes code, die ik mogelijk vaker nodig ben.

Windows gebruikerscode opvragen

Public Function UserName()
  UserName = Environ$("UserName")
End Function

Werkboeken doorlopen

Onderstaande stukje code doorloopt alle geopende workbooks en maakt één workbook hidden. Deze workbook bevat autorisatie gegevens die in een ander workbook herbruikt worden.

Dim wb As Workbook
For Each wb In Workbooks
  naam = wb.Name
  Rem MsgBox (naam)
  If naam = "autorisaties.xlsm" Then
   Windows(naam).Visible = False
   Rem Workbooks("autorisaties.xlsm").Window(1).Hidden = True
  End If
Next wb

Fouten negeren

Soms wil je foutmeldingen tijdens de uitvoering van VBA negeren. Dat kan als volgt.

On Error Resume Next

De uitvoering van het programma loopt dan gewoon door. Neem vervolgens dit op.

On Error Goto 0

Hiermee worden fouten niet meer genegeerd.


Tags: windows excel vba

comments powered by Disqus