dirk postma

mijn aantekeningen . . .

089 - Apt, voor het beheren van packages

Aug 7, 2016 - Comments - linux

Apt

Inleiding

apt is een programma voor het beheren van packages. Het is de bedoeling dat het een alternatief wordt voor al die andere tools zoals o.a. apt-get, apt-cache, aptitude, dpkg, etc.

Helaas is het programma nog niet aanwezig op mijn Raspberry die nog draait met Raspbian/Wheezy (versie 7), bij Raspbian/Jessie (versie 8) is het commando wel aanwezig, maar werkt het aanvullen van commando’s met de tab toets (nog) niet. Bij het opstarten op de raspberry volgt een waarschuwing dat het programma nog niet volledig bug vrij is.

Updates

Nieuwe package informatie binnen halen.

sudo apt update

Welke updates zijn er

Met het volgende commando wordt een lijstje gemaakt welke updates geïnstalleerd kunnen worden.

sudo apt list --upgradable

Werkt nog niet onder Ubuntu 14.04 en Linux Mint 17.3.

Updates installeren

Het installeren van updates.

sudo apt upgrade -y

En uiteraard kunnen de 2 commando’s achter elkaar gezet worden.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Systeem volledig upgraden

Het volgende commando werkt het systeem volledig bij en verwijderd eventueel packages die dit kunnen blokkeren.

sudo apt full-upgrade

Optie was nog niet aanwezig in Ubuntu 14.04.

Nieuwe software installeren

sudo apt install <package>

Packages verwijderen

Verwijderen van alleen de software.

sudo apt remove <package>

Verwijderen van de software, met configuratie bestanden

sudo apt purge <package>

Packages kunnen automatisch mee geïnstalleerd zijn. Het verwijderen van packages die niet langer nodig zijn gaat als volgt.

sudo apt autoremove

Zoeken en info

sudo apt search <package>

apt-cache werkt voor mij beter.

apt-cache search 

Informatie opvragen over een package.

apt show <package>

De oude manier

apt-cache show <package>

De informatie zal in beide gevallen wel uit dezelfe bron komen, toch is de weergegeven informatie verschillend.

Geïnstalleerde packages

De list optie van apt vind ik nog niet voldoende goed werken. Tot dat deze optie goed werkt is de volgende beter.

dpkg --list

Dit geeft een lijstje van alle geïnstalleerde packages.

Bronnen

linux


Tags: linux apt apt-get apt-cache dpkg

comments powered by Disqus