dirk postma

mijn aantekeningen . . .

090 - Markdown

Aug 10, 2016 - Comments - hugo

Aantekeningen over markdown

Inleiding

Markdown is een markup taal. Letterlijk vertaald betekent markup markeren. Voor mij is het een opmaak taal. Met markdown kun je op een eenvoudige manier opgemaakte tekst bestanden genereren.

Het markdown formaat is geweldig voor het schrijven van documentatie en artikelen. Voor het schrijven kan een tekst editor gebruikt worden en is geen (ingewikkeld) office programma nodig. Het resultaat is een tekst bestand met meestal de extensie .md.

Omdat het om tekst bestanden gaat, bestanden zonder binaire code, kan voor versie beheer gebruik worden gemaakt van Git. De markdown bestanden kunnen geconverteerd worden in vele formaats, zoals o.a. html, epub, en pdf’s.

De opmaak van een document vindt plaats op een eenvoudige manier, onderstaand een niet volledig overzicht van de bijzondere tekens die hiervoor gebruikt kunnen worden.


heading 1

# heading 1

heading 2

## heading 2

heading 3

### heading 3

Lijn

Een lijn, dit kan op verschillende manieren dit is er eentje.

* * * 

Programma code 1

a = 5
while (a < 5) {
  document.write(a);
  a++;
}
```javascript
a = 5
while (a < 5) {
  document.write(a);
  a++;
}
```

Programma code 2

Programma code of een opdracht sudo apt-get update weergeven in een tekst.

Programma code of een opdracht `sudo apt-get update` weergeven in een tekst.

meer info

[meer info](https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax)

https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax#hr

https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax#hr

Plaatjes

![linux](/img/logo_linux.jpg)

Vet en cursief

dit is gewoon en dit is: vet, 2 sterretjes of 2 keer een underscore

dit is gewoon en dit is: **vet, 2 sterretjes of 2 keer een underscore**

cursief: één ster, of één underscore

\*cursief: één ster, of één underscore\*

vet en cursief

 *** vet en cursief ***

Nieuwe regel

Dit is een regel.
En dit is een regel. Het geheim 2 spaties op het einde van de eerste regel. Indien de eerste regel geen, of eindigt met maar één spatie, worden de regels samengevoegd.

Dit is een regel. 
En dit is een regel. 

Een lijstje

 • dit
 • is een
 • lijst
* dit 
* is een
* lijst

Genummerde lijst

 1. dit
 2. is een
 3. lijst
1. dit
1. is een
1. lijst

Emoji emoticons

:smile:

:smile:

Bron: http://www.emoji-cheat-sheet.com


Speciale tekens

Er zijn een aantal tekens die niet of niet goed worden weergegeven. Deze moeten ge-escaped worden met een \. Bijvoorbeeld het kleiner dan teken, dus omdat weer te geven doe: \<, dan is het resultaat: <.


Bronnen

linux

Tags: markdown linux hugo

comments powered by Disqus