dirk postma

mijn aantekeningen . . .

091 - Time, get time in seconds

Aug 14, 2016 - Comments - linux

Time

Time geeft weer hoe lang de uitvoering van een commando geduurd heeft. Type eerst time en daarna het uit te voeren commando.

Bijvoorbeeld.

time find / -name qq*
real    3m45.497s
user    0m6.104s
sys     0m17.368s

Meer info

  • man time

linux

Tags: raspberry linux tools

comments powered by Disqus