dirk postma

mijn aantekeningen . . .

092 - Bc een calculator voor de linux cli

Aug 14, 2016 - Comments - linux

bc, calculator

Bc is een calculator voor de linux command line interface (cli). Op mijn Raspberry was dit programma nog niet geïnstalleerd. Dus:

sudo apt-get install bc

Opstarten door bc in te typen. Vervolgens kunnen sommen worden ingetypt. Een voorbeeld.

$ bc
bc 1.06.95
Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type `warranty'. 
18 * 7
126

Sluit het programma af met ctrl-d.

Het programma kan ook gebruikt worden in scripts, of serie van commando’s, bijvoorbeeld.

$ echo 5 + 5 | bc
10

Meer info

  • man bc

linux

Tags: raspberry linux tools

comments powered by Disqus