dirk postma

mijn aantekeningen . . .

093 - Speed test met wget en time

Aug 14, 2016 - Comments - linux

Speed test

Speedtest is een website waar je de snelheid van je internet verbinding kunt testen. Deze website benader je van uit je browser. Als Linux gebruiker wil ik een testje kunnen doen vanaf de command line.

Deze oplossing biedt niet hetzelfde als Speedtest, voor mij is het voldoende. Op deze website glasvezel zijn een aantal bestanden te vinden die voor een download testje met wget gebruikt kunnen worden.

Een test voor de download snelheid van de internet verbinding gaat dan als volgt.

time wget --output-document=/dev/null http://download.xs4all.nl/test/100mb.bin

Voorbeeld output

$ time wget --output-document=/dev/null
http://download.xs4all.nl/test/100mb.bin
--2016-08-14 21:08:51-- http://download.xs4all.nl/test/100mb.bin
Resolving download.xs4all.nl (download.xs4all.nl)... 194.109.21.67,
2001:888:0:25::43
Connecting to download.xs4all.nl (download.xs4all.nl)|194.109.21.67|:80...
connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 100000000 (95M) [application/octet-stream]
Saving to: `/dev/null'

100%[======================================================================================================================>]
100,000,000 10.8M/s  in 9.0s  

2016-08-14 21:09:00 (10.7 MB/s) - `/dev/null' saved [100000000/100000000]


real  0m9.009s
user  0m0.350s
sys   0m4.320s

Met dank aan Hak5 voor het idee.

Bronnen

Linux

Tags: raspberry linux tools speed test wget time

comments powered by Disqus