dirk postma

mijn aantekeningen . . .

096 - Hugo, kenmerken alfabetisch sorteren

Aug 20, 2016 - Comments - Hugo

Aan artikelen kunnen in Hugo kenmerken worden toegekend, ook wel taxonomieën genoemd. Hugo maakt vervolgens lijstjes hiervan, zodat artikelen via kenmerken kunnen worden terug gevonden.
Standaard sorteert het door mij gebruikte template Hyde-Y de kenmerken op meest voorkomend. Ik wilde dat op alfabetische volgorde hebben. Met onderstaande kleine ingreep is dat gerealiseerd.

Ga op schijf naar de directory waar de website staat.

cd website

Ga naar de map waar het te wijzigen bestand staat.

cd themes/hyde-y/layouts/_default/terms.html

Maak een kopie van het te wijzigen bestand.

cp terms.html terms.html.org

Het bestand heeft de volgende inhoud.

{{ partial "head" . }}
<article id="main-content" class="container main_content terms">
 <header class="container">
  {{ partial "bloc/content/h1-title" . }}
 </header>
 <ul class="container content">
 {{ $baseurl := .Site.BaseURL }}
 {{ $data := .Data }}
 {{ range $key,$value := .Data.Terms.Alphabetical }}
  <li>
   <a href="{{ $baseurl }}{{ $data.Plural }}/{{ $value.Name | urlize }}">
    {{ $value.Name }}
   </a>
   <strong>
    {{ $value.Count }}
   </strong>
  </li>
 {{ end }}
 </ul>
</article>
{{ partial "foot" . }}

Vervang in het bestand
{{ range $key,$value := .Data.Terms.ByCount }}
door
{{ range $key,$value := .Data.Terms.Alphabetical }}

Bron: https://gohugo.io/taxonomies/ordering/

Linux

Tags: Hugo Hyde Y linux

comments powered by Disqus