dirk postma

mijn aantekeningen . . .

099 - Windows functietoetsen

Aug 27, 2016 - Comments - Windows

Functietoetsen

Het gebruik van functietoetsen in programma’s op de Pc kan het digitale leven een stuk minder vermoeiend en productiever maken. Jammer dat zo weinig gebruikers de tijd nemen om ze te leren en vervolgens te gebruiken. Ze doen daarmee zichzelf te kort.

Met kennis van een paar kun je al veel vlotter werken met een aantal applicaties.

Kopiëren en verplaatsen

Deze functietoetsen zijn voor het kopiëren, verplaatsen en weer plakken van gegevens.

Functietoets Doel
ctrl-c Geselecteerde tekst of object kopiëren naar het klembord
ctrl-x Selectie wissen naar het klembord
ctrl-v Inhoud van het klembord plakken

Document bewerkingen

Ctrl-f (zoeken) is handig in Word- en Excel documenten, maar ook in PDF bestanden en op webpagina’s.

Functietoets Doel
ctrl-s Huidige bestand opslaan
ctrl-f Zoeken in het huidige bestand
ctrl-a Selecteer alle gegevens in het huidige document
ctrl-p Printen

Opmaak en ongedaan maken

Functietoets Doel
ctrl-z Laatste handeling ongedaan maken, undo
ctrl-b Selectie vet maken
ctrl-i Selectie cursief maken

Excel, rijen en kolommen

Als je alle dagen met Excel werkt, is het wel handig deze te gebruiken om rijen en kolommen toe te voegen en te verwijderen.

Functietoets Doel
ctrl-spatiebalk Selecteer een kolom
shift-spatiebalk Selecteer een rij
ctrl-plus Nadat een selectie gemaakt is, invoegen van een rij of kolom
ctrl-min Nadat een selectie gemaakt is, verwijderen van een rij of kolom

Excel, meer functietoetsen

Functietoets Doel
ctrl-shift-1 Selectie opmaken als getal, met punt voor de 1000-tallen en 2 decimalen. Enorm handig om deze te kennen.
ctrl-pgup / ctrl-pgdn Vorige, volgend werkblad

Linux


Tags: Windows Linux

comments powered by Disqus