dirk postma

mijn aantekeningen . . .

100 - Tree, list contents of directories

Sep 17, 2016 - Comments - Linux

Installatie

Tree is een handig commando om directory’s uit te lijsten. Op mijn Linux Mint computer was het nog niet geïnstalleerd.

sudo apt-get install tree

Enkele opties

Zonder verder opties mee te geven lijst tree alle bestanden en directory’s uit. De kracht van tree is juist om gericht info op te vragen. Een voorbeeld.

tree -dLf 2 /etc
Optie Toelichting
d alleen directory’s
L beperk aantal niveaus, in dit voorbeeld 2
f toon volledige paden ook als subdirectory’s worden uitgelijst
/etc optioneel, uit te lijsten directory

Andere handige opties.

Optie Toelichting
x alleen huidige file systeem
i platte lijst, geen grafische toevoeging
Q zet output tussen quotes
p toon permissies

Voorbeeld met output

Geef alle subdirectories weer van /etc, zet de output tussen quotes.

tree -xdifQL 1  /etc

route

Bronnen

Linux


Tags: Linux tree find

comments powered by Disqus