dirk postma

mijn aantekeningen . . .

095 - Linux os versie opvragen, /etc/os-release

Aug 18, 2016 - Comments - linux

Op mijn Linux Mint computer was het programma lsb-release al aanwezig. Met dit programma kunnen versie gegevens over het huidige os worden opgevraagd. $ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: LinuxMint Description: Linux Mint 17.3 Rosa Release: 17.3 Codename: rosa Op de Raspberry was het nog niet aanwezig, dus eerst geïnstalleerd. sudo apt-get install lsb-release Verwarrend, de package naam heeft een streepje in de naam, en het programma een underscore.

094 - Jekyll op de Raspberry

Aug 18, 2016 - Comments - Raspberry

Jekyll installeren Hugo werkt uitstekend om een statische website te genereren. Wil echter toch ook Jekyll eens uit proberen. Volgens de website Staticgen zou Jekyll momenteel de nummer 1 tool zijn. Jekyll op de Raspberry installeren zou nu (18-08-2016) niet erg ingewikkeld meer moeten zijn. De Ruby versie in distributie Raspbian Jessie (versie 8) zou actueel genoeg moeten zijn. Ruby versie 2 of hoger is nodig voor het draaien van Jekyll 3 of hoger.

021 - Vim, vi improved, een super editor

Aug 17, 2016 - Comments - linux

Vim Vim is een editor. Niet eenvoudig om te leren, maar wel erg krachtig. De kracht zit er o.a. in doordat Vim in hoge mate aangepast (geconfigureerd) kan worden aan de eigen behoefte. De bediening is wel bijzonder, geen gedoe met menu’s of de muis Vim wordt bediend met het toetsenbord. Installeren Op de Raspberry staat standaard vim niet geïnstalleerd. Installeren gaat op de bekende manier. sudo apt-get install vim Daarna start je het op door in te typen: vi.

093 - Speed test met wget en time

Aug 14, 2016 - Comments - linux

Speed test Speedtest is een website waar je de snelheid van je internet verbinding kunt testen. Deze website benader je van uit je browser. Als Linux gebruiker wil ik een testje kunnen doen vanaf de command line. Deze oplossing biedt niet hetzelfde als Speedtest, voor mij is het voldoende. Op deze website glasvezel zijn een aantal bestanden te vinden die voor een download testje met wget gebruikt kunnen worden. Een test voor de download snelheid van de internet verbinding gaat dan als volgt.

092 - Bc een calculator voor de linux cli

Aug 14, 2016 - Comments - linux

bc, calculator Bc is een calculator voor de linux command line interface (cli). Op mijn Raspberry was dit programma nog niet geïnstalleerd. Dus: sudo apt-get install bc Opstarten door bc in te typen. Vervolgens kunnen sommen worden ingetypt. Een voorbeeld. $ bc bc 1.06.95 Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY. For details type `warranty'. 18 * 7 126 Sluit het programma af met ctrl-d.

091 - Time, get time in seconds

Aug 14, 2016 - Comments - linux

Time Time geeft weer hoe lang de uitvoering van een commando geduurd heeft. Type eerst time en daarna het uit te voeren commando. Bijvoorbeeld. time find / -name qq* real 3m45.497s user 0m6.104s sys 0m17.368s Meer info man time

090 - Markdown

Aug 10, 2016 - Comments - hugo

Aantekeningen over markdown Inleiding Markdown is een markup taal. Letterlijk vertaald betekent markup markeren. Voor mij is het een opmaak taal. Met markdown kun je op een eenvoudige manier opgemaakte tekst bestanden genereren. Het markdown formaat is geweldig voor het schrijven van documentatie en artikelen. Voor het schrijven kan een tekst editor gebruikt worden en is geen (ingewikkeld) office programma nodig. Het resultaat is een tekst bestand met meestal de extensie .md.

089 - Apt, voor het beheren van packages

Aug 7, 2016 - Comments - linux

Apt Inleiding apt is een programma voor het beheren van packages. Het is de bedoeling dat het een alternatief wordt voor al die andere tools zoals o.a. apt-get, apt-cache, aptitude, dpkg, etc. Helaas is het programma nog niet aanwezig op mijn Raspberry die nog draait met Raspbian/Wheezy (versie 7), bij Raspbian/Jessie (versie 8) is het commando wel aanwezig, maar werkt het aanvullen van commando’s met de tab toets (nog) niet. Bij het opstarten op de raspberry volgt een waarschuwing dat het programma nog niet volledig bug vrij is.

901 - Elfproef

Aug 6, 2016 - Comments - coda

Elfproef Document info Laatst bijgewerkt 2016-08 Doel De elfproef werd gebruikt voor het controleren van onze oude 9 cijferige banknummers. Met een rapportage werd dan periodiek gecontroleerd welke nummers fout waren. De door ons gebruikte software controleerde hier niet op bij de invoer. Oracle functie Onderstaand de Oracle functie. CREATE OR REPLACE function lee_bankelfproef (extern_rekening char) return char is rekening varchar2(10); controle number; begin rekening := ltrim(rtrim(extern_rekening)) ; IF length(rekening) = 9 then controle := substr(rekening, 9, 1) * 1 ; controle := controle + substr(rekening, 8, 1) * 2 ; controle := controle + substr(rekening, 7, 1) * 3 ; controle := controle + substr(rekening, 6, 1) * 4 ; controle := controle + substr(rekening, 5, 1) * 5 ; controle := controle + substr(rekening, 4, 1) * 6 ; controle := controle + substr(rekening, 3, 1) * 7 ; controle := controle + substr(rekening, 2, 1) * 8 ; controle := controle + substr(rekening, 1, 1) * 9 ; controle := controle - (floor(controle / 11) * 11); if controle = 0 then return 'goed' ; else return 'fout' ; end if ; else return 'nvt' ; end if; exception when others then return 'probleem met oracle' ; end ; / Gebruik Het aanroepen, cq.

087 - Excel VBA

Aug 1, 2016 - Comments

Excel VBA Soms hack eens wat in Excel VBA, hier enkele stukjes code, die ik mogelijk vaker nodig ben. Windows gebruikerscode opvragen Public Function UserName() UserName = Environ$("UserName") End Function Werkboeken doorlopen Onderstaande stukje code doorloopt alle geopende workbooks en maakt één workbook hidden. Deze workbook bevat autorisatie gegevens die in een ander workbook herbruikt worden. Dim wb As Workbook For Each wb In Workbooks naam = wb.Name Rem MsgBox (naam) If naam = "autorisaties.xlsm" Then Windows(naam).Visible = False Rem Workbooks("autorisaties.xlsm").Window(1).Hidden = True End If Next wb Fouten negeren Soms wil je foutmeldingen tijdens de uitvoering van VBA negeren.