dirk postma

mijn aantekeningen . . .

078 - Raspberry als router

Jul 26, 2016 - Comments - Raspberry

Raspberry als router

Doc info
Door Dirk
Laatst bijgewerkt 2016-07

Todo

Moet nog naar dns instellingen kijken

Kernel aanpassingen

Als eerste moet package forwardering in de kernel worden aangezet. Edit de kernel parameters.

sudo vi /etc/sysctl.conf

Zoek de regel op waar staat

 #net.ipv4.ip_forward=1

verwijder het commentaar (hekje).

Laad de gewijzigde parameters, met

sudo sysctl -p

Als het goed is worden de gewijzigde instellingen geladen en wordt dit getoond

net.ipv4.ip_forward = 1

Firewall

Nu moet de firewall worden aangepast.

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i tun0 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o tun0 -j ACCEPT

Voor meer info zie hier http://www.cyberciti.biz/faq/linux-setup-default-gateway-with-route-command/

Andere hosts

Op de andere hosts moet ook wat gebeuren, de default gateway (router) moeten worden aangepast.

 # nieuwe toevoegen
 sudo route add default gw raspvpn
 # huidige weggooien
 sudo route del default gw 192.168.0.1
 # toon de route
 route

Tags: raspberry linux

comments powered by Disqus