dirk postma

mijn aantekeningen . . .

086 - Autojump, super eenvoudig cd met j

Jul 31, 2016 - Comments - linux

Autojump

Wat is het

Autojump is een handig python script waarmee je op de shell prompt snel van directory kunt wisselen. Het bouwt een tekst database op van directory’s die bezocht worden. Daarna kun je met de opdracht: j <directory> snel naar zo’n directory toe. <directory> is een subdirectory naam, het kan zelfs een gedeelte van een naam zijn. Met <tab> kan door de voorgestelde directory’s gebladerd worden.
De tekst database wordt in de loop van de tijd opgebouwd, daarom moet je naar de directory’s waar je snel naar toe wilt springen eerst wel een keer ge-cd-d zijn.

Installeren

Autojump is beschikbaar in de programma bibliotheek van Debian en ook Raspbian.

sudo apt-get install autojump

Configuratie

In .bashrc. moet het volgende nog worden opgenomen. Hiermee komt het j commando beschikbaar (veel korter dan autojump) en wordt de tekst database na iedere cd en autojump bijgewerkt.

# autojump laden
. /usr/share/autojump/autojump.sh

Vervolgens .bashrc opnieuw laden, of uitloggen en opnieuw inloggen.

Statistieken

Autojump houdt de directory gegevens in een tekst database bij. De inhoud van deze database kan met het volgende commando getoond worden.

j --stat

Bronnen

linux

Tags: autojump bash .bashrc raspberry linux

comments powered by Disqus