dirk postma

mijn aantekeningen . . .

086 - Autojump, super eenvoudig cd met j

Jul 31, 2016 - Comments - linux

Autojump Wat is het Autojump is een handig python script waarmee je op de shell prompt snel van directory kunt wisselen. Het bouwt een tekst database op van directory’s die bezocht worden. Daarna kun je met de opdracht: j <directory> snel naar zo’n directory toe. <directory> is een subdirectory naam, het kan zelfs een gedeelte van een naam zijn. Met <tab> kan door de voorgestelde directory’s gebladerd worden. De tekst database wordt in de loop van de tijd opgebouwd, daarom moet je naar de directory’s waar je snel naar toe wilt springen eerst wel een keer ge-cd-d zijn.

085 - Ncftpput, kort

Jul 29, 2016 - Comments

Ncftpput, kort Overzetten van een aantal bestanden door middel van ftp met ncftpput. Installeren sudo apt-get install ncftp Voorbeeld ncftpput -R -v -u "gebruiker" -p "wachtwoord" ftpsite /pad/op/ftpsite /lokale/pad commando verklaring -R recursive, kopieer een directory structuur -v verbose, toon gedetaileerde voortgangsinfo Bron: http://www.cyberciti.biz/tips/linux-upload-the-files-and-directory-tree-to-remote-ftp-server.html

084 - Hugo, static site generator

Jul 28, 2016 - Comments - hugoraspberry

Hugo, statische site generator Info Hugo is een programma om een website mee op te zetten. Het kan een prima alternatief zijn voor WordPress. De artikelen (content) worden geschreven in markdown (.md) bestanden. Vervolgens wordt een statische website genereert. De website laadt daardoor erg snel, er is geen gedoe meer met databases, php, etc. Het editen van de artikelen kan offline gebeuren m.b.v. een tekst editor. Hugo kan wijzigen in artikelen meteen automatisch weergeven.

083 - .bashrc en bash

Jul 28, 2016 - Comments - Linux

.bashrc Onderstaand een aantal van mijn instellingen in .bashrc. aliases alias ll='ls -lia' git # git instellingen alias gl='echo git log --format="%t, %cD, %s" -15 ; git log --format="%t, %cD, %s" -15' alias gla='echo git log --format="%t, %cD, %s" ; git log --format="%t, %cD, %s" ' alias gb='echo git branch -v; git branch -v' alias gs='echo git status; git status' plaatjes bewerken met Image Magick # png en bmp omzetten naar jpg alias tojpg='mogrify -format jpg *.png *.bmp' # folder.jpg omzetten naar 500 pixels alias folder='mogrify -resize 500 folder.jpg ; ls -l folder.jpg' vim # vim als default editor export EDITOR="vi" export VISUAL="vi" history # history configuratie, doel hou de lijst uniek HISTCONTROL=ignoreboth:erasedups HISTSIZE=1000 HISTFILESIZE=1000 autojump # autojump laden .

078 - Raspberry als router

Jul 26, 2016 - Comments - Raspberry

Raspberry als router Doc info Door Dirk Laatst bijgewerkt 2016-07 Todo Moet nog naar dns instellingen kijken Kernel aanpassingen Als eerste moet package forwardering in de kernel worden aangezet. Edit de kernel parameters. sudo vi /etc/sysctl.conf Zoek de regel op waar staat #net.ipv4.ip_forward=1 verwijder het commentaar (hekje). Laad de gewijzigde parameters, met sudo sysctl -p Als het goed is worden de gewijzigde instellingen geladen en wordt dit getoond net.ipv4.ip_forward = 1 Firewall Nu moet de firewall worden aangepast.

015 - Python, Sphinx

May 1, 2016 - Comments

Python, Sphinx Document info Door Dirk Postma Laatst bijgewerkt 2016-05 Wat is het Een documentatie tool geschreven in python. Het wordt veel gebruikt om python projecten en de source code te documenteren. Installatie Installatie, kan op verschillende manieren. Rechtstreeks laatste versie uit python repository. sudo pip install sphinx De versie geleverd bij linux: sudo apt-get install python-sphinx Quickstart Maak onder je python probject een aparte documentatie directory aan: mkdir docs cd docs Voer daarna dit programma uit.

029 - Nmap

Oct 13, 2015 - Comments

Nmap, kort Document info Laatst bijgewerkt 2015-10 Inleiding Welke hosts zitten er allemaal in (je eigen) het netwerk, en welk ip adres hebben die. Om o.a. dit te ontdekken kan nmap gebruikt worden. Installeren Op de raspberry was nmap niet aanwezig, installeren gaat op de bekende manier. sudo apt-get install nmap Hosts ontdekken Het volgende voorbeeld levert een lijstje op van alle hosts in het onderzochte bereik. nmap -sP 192.168.1.* Open poorten Nog een leuke die veel info geeft: bash nmap -sV 192.168.1.117 bash of vervang het laatste nummer door een ster.

018 - Ssh

Oct 1, 2015 - Comments

Ssh Document info Door Dirk Postma Laatst bijgewerkt 2015-10, 2016-05 Inleiding Ssh (secure shell) is een programma waarmee een verbinding gemaakt kan worden met andere computers. Met ssh kan o.a. eenvoudig op een andere computer worden ingelogd zonder dat iedere keer om een wachtwoord wordt gevraagd. Sterker nog het is daarna veiliger om het gebruik van wachtwoorden helemaal uit te schakelen. Met ssh is het eveneens eenvoudig mogelijk om bestanden tussen computers uit te wisselen.

061 - dsh, distributed ssh

Oct 1, 2015 - Comments - linux

Dsh, distributed ssh Document info Laatst bijgewerkt 2015-10 Inleiding Dsh is een eenvoudig te gebruiken tool om via ssh, commando’s op meerdere hosts uit te voeren. Het uit te voeren commando kan naar meerdere hosts tegelijk verzonden worden, of in volgorde na een aantal hosts ééń voor één. Het dsh programma hoeft alleen maar geïnstalleerd te worden op de “commando” host. De client hosts worden via ssh aangestuurd. Toegang tot deze aan te sturen hosts via ssh keys moet vooraf geregeld zijn.

074 - lsof, list open files

Aug 1, 2015 - Comments - linux

lsof, list open files Document info Laatst bijgewerkt 2015-08 Dit commando toont welke bestanden allemaal geopend zijn door het systeem. Dat geeft veel inzicht. Een fraaie optie is dat gekozen kan worden voor een bepaalde job, dan zie je welke bestanden die job allemaal in gebruik heeft. Om echt alle geopende bestanden te zien, moet je het commando vooraf laten gaan door sudo . Het programma heeft veel opties. Voer het uit met -p process om alle geopende bestanden van een process te zien.